Abekatte med sovs på ørerne smiler om natten i kokus °